INFO K TÁBOROM !

Veríme, že aj vaše leto bude v prebiehať v duchu pohody a uvoľnenia sa zo všetkých príkazov a obmedzení. Pripravili sme pre vás letné, denné tábory, kde sa budeme venovať rozvíjaniu rôznych talentov vašich detí a pomôžeme im s tým, čo počas zatvorených škôl nestihli, alebo nezvládli sami. Pod naším špecifickým vedením sa naučia aj to o čom ste si mysleli, že je nad ich možnosti. Vyučovanie vedú skúsení pedagógovia z Akadémie divadla a tanca "FBA" v BRATISLAVE. "Desaťročná prax práce s deťmi nám umožňuje vytvoriť dokonalé podmienky pre každé jedno dieťa..." Skúsenosti pedagógov sú najmä z oblasti tanca, divadla, výtvarného umenia a tiež homeschoolingu, s ktorým deti na vyučovaní oboznámime. Naučíme ich ako sa môžu učiť samé, s pocitom hrdosti a radosti z výsledku. Viac informácií o organizovaní táborov dostanete na t.č. +421917 238 955.

Tešíme sa na vás a želáme krásne leto ! Riaditeľka a zakladateľka FBA, Mgr.art D. Fajnorová. 

Viac o organizácii denných táborov sa dozviete po telefonickej konzultácii 0917 238 955 :)

      Vážení čitatelia !

Keďže čítate tieto riadky predpokladám, že máte potrebu zistiť viac o tom, čo vlastne znamená domáce vzdelávanie, ako prebieha, aké sú jeho klady a kde sú zápory. Možno priamo hľadáte niekoho, kto sa vašim deťom bude venovať, rozvíjať ich talenty a zároveň podporí ich záujem o vzdelávanie. Dôvodov, prečo som sa ako zakladateľka a riaditeľka ( divadelno-tanečnej ) akadémie rozhodla vytvoriť takéto triedy a prečo v akadémii vzniklo toto odvetvie je niekoľko:

- moje deti sa vzdelávajú doma už niekoľko rokov a sme veľmi spokojní.. 
- dnešná doba núti oveľa viac rodičov k tomuto kroku a my vieme pomôcť a poradiť..
- každé dieťa je iné. Už iba táto veta by nás mohla podporiť k myšlienke homeschoolingu. Navyše veľa detí sa rodí s výnimočným nadaním, umeleckým cítením, alebo jednoducho sú to individuálne ladené osobnosti, ktoré sa cítia dobre vo svojom vlastnom svete, kde majú priestor myslieť, pracovať, tvoriť.... 


Viac informácií k téme nájdete v  našej skupinke - Učíme sa     bez školy:                                 https://www.facebook.com/groups/541243939832489/ 

                              

                              

"Vzdelávanie by malo slúžiť najmä na to, aby človek žil slobodne"

...sadnite si v kľude doma s deťmi, najlepšie v miestnosti bez televízie a hračiek a povedzte im o svete. Povedzte im o tom, ako všetko so všetkým súvisí, z čoho ste naozaj smutní, čo je pre vás dôležité a vzácne a čo všetko by ste ešte radi vedeli. Napríklad o sebe a svojom tele, ktoré treba udržiavať zdravé.. atď.. Toto sú okrem iného bežné debaty i u nás doma a z nich potom vzniká potreba a záujem detí hľadať správne informácie všade, kde sa dá.  Ak deti poznajú iba zábavu, pohodlie, majú všetko rýchlo dostupné a všetky veľké problémy pred nimi skrývate, bránite tak v tom, aby sa vôbec o niečo zaujímali. Vnímajú realitu skreslene, sú v ružovom svete. Takto zaniká pravý záujem o pravé vzdelávanie..