Darujte 2% z daní pre našu školu ...

Budeme veľmi vďační, ak aj tento rok podporíte našich žiakov a rozvoj našej školy. Váš príspevok pomôže pri organizovaní podujatí v divadlách ako SND, NS a MDPOH, výrobe kulís a rekvizít, nákupe vybavenia pre našu školu a cvičebných pomôcok a veľa ďalších aktivít organizovaných pre našich žiakov. Ďakujeme ! :)