ZÁPIS na šk. r. 2023/24 

1. KOLO zápisu nových žiakov na šk. r. 2023/24 bude prebiehať v dohodnutých termínoch,

od dátumu 4.9.23 do konca mesiaca september. Prijímame do naplnenia tried. 

Skúšobná hodina zdarma. 

PON - ŠTV v časoch od 15:30 do 20:00

 Termín si môžete zarezervovať na našej emailovej adrese:

fajnorova.blf@gmail.com alebo sms/call formou na čísle 0917/223/483.