Pozývame vás !

 21.12.2019 v MDPOH o 18.00 

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

https://www.ticketportal.sk/event/Vianocna-carovna-cesta?idp=173631Z histórie ...

Galakoncert 

ZDRAVIE V UMENÍ 2019

Ďakujeme všetkým priaznivcom nášho projektu a tím, ktorí sa pričinili v jeho organizácii !


Úspech galakoncertu je pre našu školu rozhodujúcou udalosťou. Podporu škole odovzdala i Dekanka VŠMU Prof. I. Čierniková ArtD., ktorá našim žiakom odovzdala certifikáty o absolvovaní ročníkov.

V rámci projektu Zdravie v umení by sme chceli verejnosti, našim divákom, žiakom a rodičom školy FBA ukázať, ako tvorivo a s pozitívnou energiou dokážeme spolu s deťmi pracovať a aké cenné môžu byť výsledky našej spoločnej činnosti. V roku 2017 a 2018 sme vytvorili dve autorské, divadelno - tanečné predstavenia, ktorých premiéry boli uvedené v DPOH a SND nová budova a repríza v DNS. Otvorili nám a našim žiakom bránu do sveta profesionálneho tanečného umenia a dali základ vzniku školy, ktorou je prvá Akadémia baletu a scénického umenia v Bratislave.

Základnou myšlienkou projektu Zdravie v umení je naučiť deti a mládež milovať život aký je sám o sebe, vedieť byť šťastný na základe seba a svojej vlastnej práce. Dnešná spoločnosť postráda spôsob i samotný zámer dať deťom tento hodnotný - životný dar. My si berieme za cieľ urobiť pre ne maximum.
Slávnostné otvorenie projektu sa konalo 26.6.2017 v DPOH pri príležitosti nášho prvého divadelno-tanečného predstavenia ČAROVNÁ CESTA. V rámci tohto projektu dnes existuje Akadémia baletu a scénického umenia.  • Pre venovanie 2% -  stiahnite hore uvedené tlačivo pre venovanie vašich 2% pre našu školu.  V rámci nich sa zvyšuje úroveň výučby a umožňuje nám to tiež usporiadavať divadelné predstavenia a koncerty pre Vaše deti  a našich žiakov :) Pre stiahnutie tlačiva kliknite na vyššie uvedený link. ĎAKUJEME ! Údaje pre vyplnenie tlačiva: IČO 50094343,  názov OZ Balet Fajnorova, adresa Klincová 10, 82108.
  • Rpríza predstavenia Vianočná čarvovná cesta úspešne za nami, gratulujeme všetkým účinkujúcim za ich výkony !
  • Prijímame žiakov do TRIED TANEČNÉHO KONZERVATÓRIA - 1.,2.,3. ročník ! Prijímacie pohovory budú prebiehať počas mesiaca marec 2019. 
  • PRIPRAVUJEME záverečný  GALAKONCERT " Zdravie v umení"