• 2% -  Prosíme vás o venovanie vašich 2% pre našu školu.  V rámci nich sa zvyšuje úroveň výučby a umožňuje nám to tiež usporiadavať divadelné predstavenia a koncerty pre Vaše deti  a našich žiakov :) Pre stiahnutie tlačiva kliknite na vyššie uvedený link. ĎAKUJEME ! 
  • Rpríza predstavenia Vianočná čarvovná cesta úspešne za nami, gratulujeme všetkým účinkujúcim za ich výkony !
  • Prijímame žiakov do TRIED TANEČNÉHO KONZERVATÓRIA - 1.,2.,3. ročník ! Prijímacie pohovory budú prebiehať od 11. - 15.3. 2019. Prednostne prijímame žiakov vo veku od 8 - 12 rokov.
  • PRIPRAVUJEME záverečný  GALAKONCERT " Zdravie v umení" 23.6.2019, na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Vstupenky budú onedlho v predaji v sieti Ticketportal.sk.