pozývame vás

Galakoncert 6/2020 !

Koniec školského roku bude prebiehať v znení záverečného Galakoncertu našich žiakov.  Príďte a podporte ich talent, prácu a vytrvalosť. 

   Fotogaléria z Galakoncertu 2019

Galakoncert 6/2019 

Úspech galakoncertu je pre našu školu rozhodujúcou udalosťou. Podporu škole odovzdala i Dekanka VŠMU Prof. I. Čierniková ArtD., ktorá našim žiakom odovzdala certifikáty o absolvovaní ročníkov.

Ďakujeme všetkým priaznivcom nášho projektu a tím, ktorí sa pričinili v jeho organizácii !
Podporu škole odovzdala i Dekanka VŠMU Prof. I. Čierniková ArtD., ktorá našim žiakom odovzdala certifikáty o absolvovaní ročníkov.

V rámci projektu Zdravie v umení by sme chceli verejnosti, našim divákom, žiakom a rodičom školy FBA ukázať, ako tvorivo a s pozitívnou energiou dokážeme spolu s deťmi pracovať a aké cenné môžu byť výsledky našej spoločnej činnosti. V roku 2017 a 2018 sme vytvorili dve autorské, divadelno - tanečné predstavenia, ktorých premiéry boli uvedené v DPOH a SND nová budova a repríza v DNS. Otvorili nám a našim žiakom bránu do sveta profesionálneho tanečného umenia a dali základ vzniku školy, ktorou je prvá Akadémia baletu a scénického umenia v Bratislave.

Základnou myšlienkou projektu Zdravie v umení je naučiť deti a mládež milovať život aký je sám o sebe, vedieť byť šťastný na základe seba a svojej vlastnej práce. Dnešná spoločnosť postráda spôsob i samotný zámer dať deťom tento hodnotný - životný dar. My si berieme za cieľ urobiť pre ne maximum.Slávnostné otvorenie projektu sa konalo 26.6.2017 v DPOH pri príležitosti nášho prvého divadelno-tanečného predstavenia ČAROVNÁ CESTA. V rámci tohto projektu dnes existuje Akadémia baletu a scénického umenia.