Ďakujeme, že ste v roku 2021 boli s nami. 

Tešíme sa na ďalšiu krásnu spoločnú prácu! :)))

Informácie ku každému z ponúkaných kurzov a tiež k prijímacím pohovorom získate na t.č. +421 917 223 483

LINK NA NAŠU HOMESCHOOLINGOVÚ FB STRÁNKU TU:

https://m.facebook.com/groups/541243939832489/permalink/863051947651685/

FAJNOROVA BALLET ACADEMY ako jediná škola svojho typu pokračuje vo výučbe tanca a iných pohybových činností aj počas celého obdobia pandémie. Formou online vyučovania vedieme deti aj dospelých na veľmi kvalitnej úrovni ( porovnateľná s prezenčným vyučovaním ) pomocou vlastnej, dlhoročne overenej metódy. 

MOMENTÁLNE OTVÁRAME NOVÉ, ONLINE VYUČOVACIE BLOKY aj pre deti, ktorých školy zostali zatvorené, a ktorí tak strácajú vzácny čas a motiváciu k pohybu. Pre dospelých je tu možnosť výberu z viacerých pohybových kurzov - Baletyoga, pilates, fyzioterapia atď. Cvičenia prebiehajú v menších skupinkách prezenčne alebo formou online stretnutí.

DOUČOVANIE ŽIAKOV ZŠ - ONLINE AJ PREZENČNÁ FORMA.
Možnosť nastavenia individuálneho vzdelávacieho plánu a garancie pre žiakov na domácom vzdelávaní. Poskytujeme aj poradenstvo pre rodičov a žiakov so špeciálnymi potrebami alebo individuálnym učebným plánom.

V prípade, že sa vás taká situácia týka, alebo vás naša práca zaujala, neváhajte nás kontaktovať na t.č. 0917 223 483.
 alebo fajnorova.blf@gmail.com.
Želáme všetkým radosť a šťastie z pohybu a vzdelávania!