Nábor do našich tried prebieha počas celého leta. 

Kontaktujte nás na t.č.0917238955.



.