Vítame vás na stránkach 

FAJNOROVA BALLET ACADEMY

AKTUÁLNE ! 1.miesto a zlatú medailu sme získali na oboch medzinárodných súťažiach v ČR. Konali sa počas mesiaca máj 2024. Okrem zlata sme získali ešte dve strieborné medaile. Tento veľký úspech sa nám podarilo dosiahnuť okrem poctivo vykonanej práce na sále aj tým, že sme všetky súťažné choreografie prezentovali v nádherných, originálnych "handmade" kostýmoch z našej dielne FBA. Pod výtvarné návrhy a ich  spracovanie sa podpísala Mgr. art Dagmara Fajnorová.


História školy


História školy siaha do roku 2012. Ani pandémia nepretrhla niť, ktorá spája umeleckú tvorbu jej zakladateľky od počiatku až po dnešok. Cez rôzne nemalé prekážky, ale aj obrovské úspechy sme sa dostali až sem. Sme veľmi šťastní a vďační za všetky skúsenosti a poznatky v rámci  pedagogicko-umeleckej praxe, ktoré sme získali. Na fotografiách z našej histórie od roku 2012 až po súčasnosť  sú žiaci, ktorých sme v našej škole vychovali...