VÍTAME VÁS NA STRÁNKACH

FAJNOROVA BALLET ACADEMY


 Milí záujemci o tanečné a divadelné umenie ! Keďže  ste zavítali na naše stránky, možno práve nadišiel čas vytvoriť vo vašom živote priestor pre niečo nové a možno je to práve tanečná a scénická tvorba.  Neváhajte sa pripojiť k nám do úžasného kolektívu detí, ktoré svoj čas trávia ušľachtilou formou v podobe klasického a moderného, jazzového tanca, či hereckých výstupov. Čo sa teraz naučia, to sa s nimi povezie po celý ich život. S touto filozofiou k nim pristupujeme a snažíme sa  vychovávať sebavedomých mladých ľudí so zdravým telom i dušou. 

Na fotografiách z našej histórie od roku 2012 až po súčasnosť  sú žiaci, ktorých sme v našej škole vychovali...