PRIJÍMACIE POHOVORY 

Tanec je pohybová forma vyjadrenia pocitu a vo všeobecnosti sa považuje za najprirodzenejšiu reakciu nášho tela na hudbu. V súčasnosti sa však stáva i veľmi vzácnym a vyhľadávaným faktorom ovplyvňujúcim naše fyzické i duševné zdravie. K týmto hodnotám vedieme i našich žiakov.

Príjmeme dievčatá a chlapcov do 3.ročníka tanečného konzervatória. O forme a organizácii nášho tanečného vzdelávania sa viac dozviete na t.č. +421917238955. Žiaci budú prijatí iba po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z osobného rozhovoru a ukážky časti tréningu pre 3. ročník T.K. Tréning, ktorý si uchádzači naštudujú prikadáme v linku pod textom:

  https://www.youtube.com/watch?v=cLDvCH-3Yik&t=1930s