Mgr. art. Dagmara Fajnorová

ÚVODOM....

Vážení obdivovatelia tanca a tanečného a scénického umenia! Je mi cťou predstaviť vám školu, ktorá od roku 2012 vytvára mnohé príležitosti  pre deti a mládež v rámci jej vzdelávacieho projektu " zdravie v umení".  V súčasnosti fungujeme na profesionálnej úrovni tanečného vzdelávania / formou dennej výučby / vo FAJNOROVA BALLET ACADEMY, ďalej len FBA, kde  po ôsmych rokoch štúdia dosiahnu žiaci plnohodnotné tanečné vzdelanie a medzinárodne platný certifikát o jeho absolvovaní a môžu sa uchádzať o pozíciu tanečníka - tanečníčku v divadlách na Slovensku, ale aj v zahran


VLASTNÁ SCÉNICKÁ TVORBA

V roku 2017 sme pre deti vytvorili dve celovečerné, divadelno - tanečné predstavenia, ktoré zásadne zmenili smerovanie našej školy a otvorili našim žiakom bránu do sveta javiskového - tanečného umenia.

Repríza Vianočnej čarovnej cesty sa konala 10.12.2018 v DNS.

Premiéra Vianočnej čarovnej cesty sa konala 9.12.2017 v SND

Premiéra divadelno - tanečného predstavenia Čarovná cesta bola uvedená 22.6.2017 v DPOH v rámci projektu Zdravie v umení a bola zároveň aj jeho otvorením. 

Mgr.art Dagmara Fajnorová

Zakladateľka a riaditeľka FBA

po detských rokoch strávených v baletnom štúdiu, a navštevovaní tanečného konzervatória som vyštudovala na VŠMU v Bratislave odbor Didaktika klasického tanca - baletu - pre 8-ročné konzervatóriá. Okrem výtvarného a filozofického vzdelania po strednej škole, ktoré podstatne formovali moju osobnosť, rozhodla som sa pre profesionálne vzdelávanie v oblasti klasického tanca, pri ktorom ostala doteraz. Dôvodom bolo a je presvedčenie, že neexistuje v športe ani v umení oblasť, ktorá by sa vyznačovala tak dokonalým - logickým systémom podstatným pre svoju realizáciu ako je práve klasický tanec - balet. Okrem tohto systému do seba neoddeliteľne zahŕňa i ďalšie oblasti umenia a športu a vede o ľudskom tele, ktorými sú: výtvarné umenie, hudobné umenie, gymnastika, psychosomatika a veľa iných zložiek. To všeto spolu tvorí nádhernú a zároveň tak komplikovanú a vznešenú oblasť klasického tanca.   Svoje vedomosti z rôznych oblastí ktorými som v mladosti prešla, vkladám  do  vlastnej autorskej tvorby. Venujem sa pedagogike, tvorbe libreta, réžii, choreografii, dabingu, divadelnej  scénografii,  audiovizuálnej tvorbe a výtvarnej oblasti v rámci návrhu kulís a kostýmov...

Odkaz pre budúcnosť - venovať sa mojim žiakom a podporiť ich najvyššie možnosti a schopnosti vytvárať pre tento svet nové pozitívne hodnoty prostredníctvom vlastnej umeleckej tvorby  a interpretácie. Dokázať zaujať publikum a vychovať ho k tomu, aby objavilo krásu a význam tanca a divadelného umenia. Dosiahnuť takýto cieľ je možné iba v rámci disciplinovanej, pravidelnej práci na sebe a viere v to že výsledok mnohonásobne presiahne vynaložené úsilie :)