INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM V NAŠEJ ŠKOLE


 • vyučovanie prebieha v triedach max. do 10 - 11 detí
 • počet hodín je rozdielny v každom ročníku, nastavený podľa veku žiakov
 • vyučovanie začína presne v čase daného rozvrhu, preto prosíme, aby žiaci prichádzali vždy o 10 min. skôr
 • žiaci si na začiatku šk. r. zakúpia tanečný odev a obuv, ktoré objedná a pripraví škola
 • chlapci na hodiny nosia biele/čierne krátko-rukávové elastické tričko a čierne trojštvrťové alebo dlhé legíny ( obuv zabezpečí škola )
 • školné je určené pre každú triedu zvlášť
 • školné sa uhrádza v hotovosti
 • školné je nevratné, nakoľko slúži na pokrývanie nákladov OZ Balet Fajnorova a na kompletnú prevádzku školy, vrátane prenájmu priestorov na výučbu a plánu výučby pre jednotlivé triedy
 • vstupom žiakov do budovy preberá za žiakov zodpovednosť vyučujúci
 • rodičia nevstupujú do priestorov školy bez predošlého oznámenia
 • rodičia majú možnosť individuálnych konzultácií počas celého roka
 • prihlásením dieťaťa rodič prehlasuje, že si nie je vedomý akýchkoľvek prekážok v rámci jeho zdravotného stavu
 • pred nástupom žiaka, rodič podpisuje prihlášku, ktorá obsahuje dohovor, že rodič bol oboznámený s pokynmi a pravidlami školy
 • prihlášku na štúdium zašleme rodičom na vyžiadanie do mailu
 • žiakov, v prípade, že je v triede voľné miesto prijímame počas celého roka
 • počas sviatkov a prázdnin je škola zatvorená, ak nie je oznámené inak

Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel školy a tešíme sa na vás! :)

Akékoľvek otázky vám zodpovieme na našej infolinke 0917223483