Vážení čitatelia a najmä rodičia ! 

Keďže čítate tieto riadky, predpokladám že máte potrebu zistiť viac o tom, čo vlastne znamená domáce vzdelávanie, ako prebieha, kde sú jeho klady a kde zápory. Dôvodov, prečo som sa ako zakladateľka a riaditeľka Akadémie rozhodla vytvoriť takéto triedy a prečo v našej akadémii vzniklo toto odvetvie je niekoľko:

- moje vlastné deti sa vzdelávajú doma už niekoľko rokov a sme veľmi spokojní. 

- dnešná doba núti oveľa viac rodičov k tomuto kroku a my chceme pomôcť a poradiť.
- vzdelávanie správnou formou, teda vzbudzovanie záujmu dieťaťa o svet a okolie je mojím koníčkom a životným povolaním a poslaním.

 Viac informácií k téme nájdete v našej skupinke Učíme sa bez školy :)

                                            https://www.facebook.com/groups/541243939832489/ 

                              

Vzdelávanie by malo slúžiť najmä na to, aby človek žil slobodne...

Sadnite si v kľude doma s deťmi, najlepšie v miestnosti bez televízie a hračiek a povedzte im o svete. Povedzte im o tom, ako všetko so všetkým súvisí, z čoho ste naozaj smutní, čo je pre vás dôležité a vzácne a čo všetko by ste ešte radi vedeli. Napríklad o sebe a svojom tele, ktoré treba udržiavať zdravé.. atď.. Toto sú okrem iného bežné debaty i u nás doma a z nich potom vzniká potreba a záujem detí hľadať správne informácie všade, kde sa dá.  Ak deti poznajú iba zábavu, pohodlie, majú všetko rýchlo dostupné a všetky veľké problémy pred nimi skrývate, bránite tak v tom, aby sa vôbec o niečo zaujímali. Vnímajú realitu skreslene, sú v ružovom svete. Takto zaniká pravý záujem o pravé vzdelávanie..