PREČÍTAJTE SI...


Malá ukážka našej tvorby, ktorú sme odprezentovali na medzinárodných súťažiach, v bratislavských divadlách a kultúrnych domoch. Fajnorova Ballet Academy ako prvá tanečná škola na Slovensku položila základy nového smeru, verejné divadelno - tanečné predstavenia s čisto detským hereckým obsadením. Inšpirovali sme tak aj ďalšie organizácie, baletné a aj tanečné školy v Bratislave, aby vytvárali nové príležitosti pre deti, ktoré baví tanec a herecké umenie. Po prvýkrát sme vytvorili možnosť, vďaka ktorej deti môžu odprezentovať svoj tanečný, herecký a umelecký talent a ukázať ho divákom na javisku ako hlavné postavy v príbehu.

Za posledné roky sme odprezentovali 4 verejné predstavenia v divadlách ako je SND, MDPOH a Nová Scéna, kam sa na nás prišlo pozrieť viac ako 700 ľudí z Bratislavy a okolia. Veríme, že v budúcnosti budeme mať možnosť vytvárať podobné a aj nové príležitosti pre deti, inšpirovať aj ostatné školy a podporiť kultúru a umenie na Slovensku.