PREČÍTAJTE SI...


História našej tvorby, ktorú sme odprezentovali najmä na medzinárodných súťažiach, ale aj v bratislavských divadlách. 

AUTORSTVO

Fajnorova Ballet Academy ako prvá tanečná škola na Slovensku položila základy nového smeru, verejné,  divadelno - tanečné predstavenia s čisto detským hereckým obsadením. Inšpirovali sme tak aj ďalšie organizácie, baletné a aj tanečné školy v Bratislave, aby vytvárali nové príležitosti pre deti, ktoré baví tanec a herecké umenie. Po prvýkrát sme vytvorili možnosť, vďaka ktorej deti môžu odprezentovať svoj tanečný, herecký a umelecký talent a ukázať ho divákom na javisku ako hlavné postavy v príbehu.

DOTERAZ

Odprezentovali sme 4 verejné predstavenia v divadlách ako je SND, MDPOH a Nová Scéna, kam sa na nás prišlo pozrieť viac ako 700 ľudí z Bratislavy a okolia. Veríme, že v budúcnosti budeme mať možnosť vytvárať podobné a aj nové príležitosti pre deti, inšpirovať aj ostatné školy a podporiť kultúru a umenie na Slovensku. 

AKTUÁLNE

V súčasnosti prebieha prijímacie konanie do ročníkov. V akademickom roku 2023/ 2024 budeme pripravovať žiakov na baletné súťaže.