V prípade záujmu o prihlásenie sa je potrebná osobná konzultácia a prijímací pohovor. Prosíme vás o dohodnutie si termínu vopred telefonicky na čísle - 0917 238 955

Ďakujeme a tešíme sa na nových spolužiakov :)