AUTORSTVO

Mgr. Art. 

DAGMARA FAJNOROVÁ


Zakladateľka a riaditeľka Fajnorova Ballet Academy, Mgr.Art Dagmara Fajnorová, pedagóg, choreograf v odbore Tanečné a scénické umenie. Tvorca a režisér divadelno-tanečných predstavení v divadlách MDPOH, Novej Scéne a SND. V súčastnosti pôsobí ako riaditeľka, tanečná pedagogička, choreografka a režisérka pri tvorbe podujatí a divadelno - tanečných výstupov. V roku 2012 založila tanečnú školu Fajnorova Ballet Academy. 

Fajnorova Ballet Academy ako prvá tanečná škola na Slovensku položila základy nového smeru, verejné, divadelno - tanečné predstavenia s čisto detským hereckým obsadením. Inšpirovali sme tak aj ďalšie organizácie, baletné a aj tanečné školy v Bratislave, aby vytvárali nové príležitosti pre deti, ktoré baví tanec a herecké umenie. Po prvýkrát sme vytvorili možnosť, vďaka ktorej deti môžu odprezentovať svoj tanečný, herecký a umelecký talent a ukázať ho divákom na javisku ako hlavné postavy v príbehu.

Chceli by ste zistiť, kam až siaha potenciál vášho dieťaťa ? 

HOLISTICKÝ PRÍSTUP

Naša akadémie podporuje a poskytuje žiakom celostné vzdelávanie založené na holistickom prístupe. Vieme, že je nesmierne dôležité vnímať detailne potreby každého dieťaťa a posúvať vývoj jeho osobnosti ďalej.


Ďalšia tvorba, nekončiace vzdelávanie a vízie..

Osobnosť Dagmary Fajnorovej je však oveľa rozmanitejšia a komplexná. Okrem pohybového, hudobného a výtvarného umenia sa od roku 2019 aktívne venuje aj oblasti vzdelávania, výchovy a duševného zdravia detí. V nadväznosti na predošlé štúdium aplikovanej filozofie v Trnave sa jej oblasť záujmu rošírila aj o túto problematiku, v ktorej už publikovala množstvo článkov. V r. 2020 založila skupinu "Učíme sa bez školy" , v šúčasnosti "Domáce vzdelávanie je výzva".  Od roku 2023 štúdium jednoodborovej psychológie na Paneurópskej univerzite v Bratislave.