Vážení obdivovatelia baletu a scénického umenia !

Poskytujeme vzdelávanie detí a mládeže v dvoch úrovniach: 

  • PRÍPRAVNÉ TRIEDY - Pohybová príprava, javisková príprava, gymnastická príprava
  • AKADÉMIA - Profesionálne tanečné vzdelávanie - súkromné tanečné konzervatórium 

Sme jedinou školou tanečného zamerania na Slovensku, ktorá vašim deťom ponúka komplexné tanečné vzdelanie bez toho, aby stratili možnosť kvalitného všeobecného vzdelania a potrebný všeobecný rozhľad v iných oblastiach. Všetci žiaci u nás majú možnosť duálneho štúdia - navštevujú zároveň našu Akadémiu ( v poobedných hodinách - kde získajú komplexné tanečné vzdelanie, aj základnú/strednú školu podľa vlastného výberu. V minulom šk. roku sme otvorili triedy Akadémie - tanečného konzervatória. Deťom od 5 rokov  ponúkame prípravné, tanečné vzdelávanie vrátane javiskovej praxe na veľkých divadelných scénach v Bratislave. Deťom od 8 do 18 rokov poskytujeme profesionálne tanečné vzdelávanie v oblasti klasického tanca a scénického umenia. Do scénickej tvorby zapájame všetkých našich žiakov vrátane prípraviek. 

Pre výber vášho obsahu kliknite na obrázok: