Naše triedy

PRÍPRAVNÉ TRIEDY - Pohybová príprava, javisková príprava, gymnastická príprava a AKADÉMIA - Profesionálne tanečné vzdelávanie  ( súkromné tanečné konzervatórium )

Predstavenia a koncerty

DIVADLO A PREDSTAVENIA - pravidelné účinkovanie žiakov v školských projektoch

Scénografia a dramatická tvorba

Projekt zdravie v umení