Vážení obdivovatelia baletu a scénického umenia !

Sme jedinou školou tanečného zamerania na Slovensku, ktorá vašim deťom ponúka komplexné tanečné vzdelanie bez toho, aby stratili možnosť kvalitného všeobecného vzdelania a potrebný všeobecný rozhľad v iných oblastiach. V súčasnosti otvárame triedy Aakadémie - tanečného konzervatória. Deťom od 5 rokov  ponúkame prípravené, tanečné vzdelávanie vrátane javiskovej praxe na veľkých divadelných scénach v Bratislave. Deťom od 8 do 18 rokov poskytujeme profesionálne tanečné vzdelávanie v oblasti klasického tanca a scénického umenia.  

Pre výber vášho obsahu kliknite na obrázok: