Vážení obdivovatelia tanca a tanečného a scénického umenia! Je mi cťou predstaviť vám školu, ktorá od roku 2012 vytvára mnohé príležitosti pre deti a mládež v rámci jej vzdelávacieho projektu " zdravie v umení". V súčasnosti fungujeme na profesionálnej úrovni tanečného vzdelávania / formou dennej výučby / vo FAJNOROVA BALLET ACADEMY, ďalej len FBA, kde po ôsmych rokoch štúdia dosiahnu žiaci plnohodnotné tanečné vzdelanie a medzinárodne platný certifikát o jeho absolvovaní a môžu sa uchádzať o pozíciu tanečníka - tanečníčku v divadlách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac o našich aktivitách sa doyviete po kliknutí na obrázok podľa obsahu, ktorý vás zaujíma.