O NÁS...


Nie sme balet, moderný tanec, hip hop, gymnastika, ľudovky ani jazz.

Sme...  "ORIGINÁL"


  Zakladateľka a riaditeľka
FAJNOROVA BALLET ACADEMY
 Mgr. Art. Dagmara Fajnorová


Vážení obdivovatelia všetkých druhov umenia! Je mi cťou predstaviť vám našu akadémiu, ktorá od roku 2012 vytvárala  mnohé divadelné a tanečné príležitosti pre deti a mládež. 

Zakladateľka a riaditeľka Fajnorova Ballet Academy, Mgr.Art Dagmara Fajnorová, pedagóg, choreograf v odbore Tanečné a scénické umenie. Tvorca a režisér divadelno-tanečných predstavení v divadlách MDPOH, Novej Scéne a SND. V súčastnosti pôsobí ako riaditeľka, tanečná pedagogička, choreografka a režisérka pri tvorbe podujatí a divadelno - tanečných výstupov. V roku 2012 vlastnoručne založila tanečnú školu Fajnorova Ballet Academy.

Okrem toho sa po celý život venuje aj výtvarnej tvorbe. Malé okienko galérie...
Okrem toho sa po celý život venuje aj výtvarnej tvorbe. Malé okienko galérie...